Strona główna » Regulamin
Kontakt
 • PPHU ANNEX Anna Piekarczyk

  ul. Rycerska 23
  98-220 Zduńska Wola
  Tel. 43 828 36 36

  NIP: 829-000-85-79

 • E-mail:sprzedaz@cottontowel.pl
 • Telefon43 828 36 36
 • Godziny działania sklepucodziennie 9.00 - 19.00, w soboty 10.00 - 14.00

Regulamin

Regulamin zakupów w sklepie www.sklep.cottontowel.pl
Obowiązujący od dnia 25.12.2014 r.

STRONY TRANSAKCJI I PRZEDMIOT TRANSAKCJI


1.
Sklep internetowy działający pod adresem www.sklep.cottontowel.pl, prowadzi sprzedaż detaliczną towarów za pośrednictwem sieci Internet

Właścicielem sklepu ( "Sprzedającym" ) jest firma P.P.H.U. Annex Anna Piekarczyk.
Siedziba: ul. Rycerska 23, 98-220 Zduńska Wola
Zakład i Magazyn: Czartki 40, 98-200 Sieradz

NIP: 829-000-85-79
REGON: 730093775

2. Klient może kontaktować się ze sprzedającym korespondencyjnie pod adresem: Annex, Czartki 40, 98-200 Sieradz, pod adresem poczty elektronicznej sklep@cottontowel.pl, pod numerem telefonu 43 828 36 36. Reklamacje można składać poprzez adres mailowy: sklep@cottontowel.pl lub korespondencyjnie na adres: Annex, Czartki 40, 98-200 Sieradz.
 
3. Ceny podawane w naszym sklepie są cenami brutto, zawierają 23% podatek VAT oraz są wyrażone w PLN.

4. Ceny widniejące na stronie internetowyej sklepu sklep.cottontowel.pl, jak również opisy towarów stanowią jedynie informację handlową, a nie ofertę w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Kupujący składając zamówienie w sklepie internetowym sklep.cottontowel.pl składa ofertę kupna określonego towaru za cenę i o cechach podanych w jego opisie
na stronie sklepu internetowego sklep.cottontowel.pl. Przedmiotowa cena i opis towaru charakter wiążący - na potrzeby zawarcia konkretnej umowy sprzedaży - zyskują dopiero z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji przez
Sprzedającego. 

5. Cena podana przy każdym produkcie jest obowiązująca do czasu wyczerpania zapasów magazynowych.

6. Sprzedający zastrzega sobie prawo zmiany cen towarów prezentowanych na stronach sklepu internetowego sklep.cottontowel.pl , zamieszczania informacji o nowych towarach,przeprowadzenia i odwołania akcji promocyjnych na stronach sklepu, wyprzedaży bądź wprowadzenia w nich zmian. Uprawnienie, o którym mowa w poprzednim zdaniu nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.

7. Sprzedający oświadcza, że produkty sprzedawane za pośrednictwem sklepu internetowego sklep.cottontowel.pl są fabrycznie nowe i objęte gwarancją producenta.

8. Sprzedający dołoży wszelkich starań, aby towary prezentowane na stronach sklepu internetowego sklep.cottontowel.pl  pokrywały się z bieżącymi stanami magazynowymi Sprzedającego. W przypadku niedostępności całości lub części towaru objętego zamówieniem, Sprzedający niezwłocznie zawiadomi o tym Kupującego i, w przypadku dokonania zapłaty ceny przez Kupującego, zwróci mu całą otrzymaną od niego sumę pieniężną. 

TRANSAKCJA I PRAWO DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

1. Zamówienia w sklepie internetowym sklep.cottontowel.pl  można dokonywać:

a) poprzez stronę internetową sklep.cottontowel.pl
b) telefonicznie - dzwoniąc po numer 43 828 36 36 ( od poniedziałku do piatku w godzinach 9:00 - 17:00)
c) za pośrednictwem poczty elektroniczniej na adres: sklep@cottontowel.pl

2. Podczas dokonywania zamówienia Kupujący jest zobowiązany do podania prawidłowych danych osobowych: imienia i nazwiska, dokładnego adresu zamieszkania, adresu email oraz telefonu kontaktowego. 

3.  Po komunikacie elektronicznym o otrzymaniu zamówienia, przyjęcie zamówienia do realizacji zostanie potwierdzone przez Sprzedającego drogą telefoniczną lub elektroniczną. Z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji przez
Sprzedającego, umowa uważana jest za zawartą. 

4. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827) Kupujący będący konsumentem ma prawo odstąpić od zawartej umowy sprzedaży bez podania przyczyny w terminie 14 dni od daty wejścia w posiadanie rzeczy przez Kupującego lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik.

5. Aby skorzystać z takiego prawa Kupujący zobowiązany jest poinformować Sprzedającego o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy, składając jednoznaczne oświadczenie, które może zostać na przykład wysłane pocztą na adres: Annex, Czartki 40, 98-200 Sieradz, może to także zrobić drogą mailową na adres: sklep@cottontowel.pl. W tytule wiadomości należy wpisać ZWROT PRODUKTU
Jeżeli Kupujący skorzysta z możliwości złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną, Sprzedający prześle Kupującemu niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku
(np. pocztą elektroniczną)

6. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Kupujący będący konsumentem wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

7. W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedający zwraca Kupującemu wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Kupującego sposobu
dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedający został poinformowany o decyzji Kupującego o wykonaniu
prawa odstąpienia od umowy. Zwrotu płatności Sprzedający dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Kupującego użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie Kupujący zgodzi się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Kupujący nie ponosi żadnych opłat w związku ze zwrotem płatności przez Sprzedającego. Sprzedający ma prawo wstrzymania się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia mu dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej

8.  Zwracaną w związku z odstąpieniem od umowy rzecz należy odesłać lub przekazać na adres: ANNEX, Czartki 40, 98-200 Sieradz niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Kupujący poinformował Sprzedającego o odstąpieniu od umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Kupujący odeśle rzecz przed upływem terminu 14 dni.

9. Zwracany w związku z odstąpieniem od umowy towar musi być kompletny (wraz z pełnym wyposażeniem i akcesoriami, stanowiącymi jego integralną część). Zaleca się należycie zabezpieczyć odsyłany towar tak, aby zapobiec jego uszkodzeniu w transporcie. Kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenia wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. W razie zmniejszenia wartości zwróconej rzeczy lub dostarczenia jej w stanie niekompletnym, Sprzedającemu przysługuje prawo do dochodzenia od Kupującego odszkodowania, w zakresie dozwolonym przez obowiązujące przepisy prawa.

10. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje konsumentowi w przypadkach wymienionych w art. 38 pkt 1 – 13 ustawy o prawach konsumenta, tj. w szczególności w przypadku umowy:

- o świadczeniu usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
- w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb

WYMIANA

1. Towary zakupione w sklepie sklep.cottontowel.pl  podlegają wymianie ( z wyjątkiem towarów przygotowanych na specjalne zamówienie). Jeżeli nie odpowiada Państwu rozmiar, można dokonać wymiany towaru na taki sam w innym rozmiarze. Koszt przesyłki wysłania jak również odesłania od nas pokrywa kupujący. Koszt przesyłki zwrotnej należy dołączyć do paczki lub przekazać na nasze konto w mbanku.
Towar nie może posiadać śladów użytkowania, musi posiadać etykietę, opakowanie. Towar należy odesłać starannie złożony, jeżeli towar zostanie odesłany wygnieciony, zastrzegamy możliwość odmowy przyjęcia zwrotu lub wymiany.

2. Każdorazowo należy poinformować o checi wymiany najlepiej poprzez pocztę elektroniczną na adres: sklep@cottontowelp.pl. Srzedający potwierdzi dostępność produktu oraz wyślę formularz wymiany.

3. Produkt należy odesłać wraz z furmularzem wymiany na adres:
Annex, Czartki 40, 98-200 Sieradz

PŁATNOŚĆ


1. Po potwierdzeniu przyjęcia zamówienia do realizacji Kupujący zobowiązany jest do uiszczenia płatności na rzecz Sprzedającego

2. W sklepie www.sklep.cottontowel.pl są dostępne nastepujące formy  płatnośći

-  Przelewem na konto bankowe Sprzedającego 31 1140 2004 0000 3702 4369 0428   mBank
-  Płatność za pobraniem - dokonując zapłaty w momencie dostarczenia towaru przez kuriera.
-  Podczas odbioru osobistego w siedzibie sprzedawcy - płatność gotówką.

3. Za moment dokonania płatności uważa się moment wpływu środków na konto Sprzedającego (w przypadku płatności przelewem)

4. Kupujący jest zobowiązany zapłacić cenę końcową, będącą wynikiem ceny zakupu towarów powiększoną o koszty transportu oraz ewentualnie o koszty innych świadczeń, które nabędzie Kupujący wraz z towarem.

DOSTAWA

1. Zamówione towary są dostarczane wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Czas realizacji zamówienia obejmuje każdorazowo czas potrzebny na wysyłkę zamówionego towaru powiększony o czas na jego dostawę.

3. Czas wysyłki towarów 1-5 dni roboczych. 

4. Sprzedający dołoży wszelkich starań, aby wysyłka towaru nastąpiła w czasie podanym w karcie produktu w sklepie internetowym. W przypadku niemożliwości wysyłki towaru w wyżej wymienionym czasie, Kupujący zostanie o tym niezwłocznie poinformowany. Maksymalny czas potwierdzenia terminu wysyłki wynosi 48 godzin następujących po sobie dni roboczych. 

5. Czas dostawy zależy od przewoźnika, rodzaju przesyłki i adresu odbiorcy. Dla firm kurierskich czas dostawy wynosi zwykle 1-2 dni robocze.

6. Dostawa towaru realizowana jest ubezpieczoną przesyłką we współpracy z wybraną przez Sprzedającego firmą kurierską. Sprzedający zastrzega sobie prawo zmiany firmy kurierskiej, także po złożeniu zamówienia przez Kupującego.

7. W momencie przekazania towaru firmie kurierskiej Kupujący jest powiadamiany o tym fakcie poprzez wysłanie informacji elektronicznej na konto email podane w zamówieniu. 

8. Koszt dostawy towaru w całości pokrywa Kupujący.

9. Zaleca się, aby Kupujący ocenił stan towaru i jego zgodności z zamówieniem w momencie dostawy przez Kuriera i w jego obecności. W przypadku stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia towaru zaleca się w obecności Kuriera sporządzić protokół reklamacyjny (druk tego protokołu zobowiązany jest posiadać kurier), zawierający opis uszkodzenia. Reklamowany towar, należy wraz z fakturą sprzedaży zwrócić Kurierowi. Jeżeli paczka zawiera więcej niż jeden towar, należy zwrócić je wszystkie. Koszt zwrotu reklamowanego towaru ponosi w tym przypadku Sprzedający. 

10. W momencie przyjęcia towaru Kupujący zobowiązany jest potwierdzić jego odbiór. Od tej pory towar staje się własnością Kupującego. 

GWARANCJA

1. Sprzedający oświadcza, że towary sprzedawane w sklepie internetowym sklep.cottontowel.pl są nowe i objęte  24 miesięczną gwarancją producenta.

REKLAMACJE I ZWROTY


1. Sprzedający zobowiązany jest do dostarczenia zakupionej przez Kupującego rzeczy bez wad. Regulacja odpowiedzialności Sprzedającego za wady rzeczy zawarta jest w przepisach art. 556 i nast. Kodeksu cywilnego

2. Jeżeli po przejściu własności towaru na Kupującego stwierdzi on, że towar posiada wady fizyczne, Kupujący wedle własnego wyboru może:

- skorzystać ze świadczeń gwarancyjnych bezpośrednio w serwisach wskazanych przez Gwaranta lub przeprowadzić procedurę reklamacyjną z tytułu Gwarancji za pośrednictwem Sprzedającego (dotyczy towarów objętych gwarancją),
-  złożyć Sprzedającemu reklamację z tytułu rękojmi za wady (podstawa prawna – Kodeks cywilny). 

3. Reklamaca powiinna zawierać: opis usterki, imię i nazwisko reklamującego, adres zwrotny oraz telefoniczny numer kontaktowy. Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dni od otrzymania przesyłki.
W przypadku uznania reklamacji nastąpi naprawa lub wymiana na nowy. Jeżeli wymiana lub naprawa nie jest możlwa, otrzymacie Państwo zwrot kosztów zakupu na wskazany przez Państwo numer rachunku bankowego.

4. Formularz reklamacji wraz z produktem należy odesłać na adres: Annex, Czartki 40, 98-200 Sieradz.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. PPHU ANNEX ANNA PIEKARCZYK, z siedzibą w ul. Rycerska 23, 98-220 Zduńska Wola  jest administratorem danych osobowych zbieranych od Kupujących w sklepie www.skle.cottontowel.pl. 
Sprzedający informuje, że dane osobowe Kupujących będą przetwarzane w celu realizacji umów sprzedaży, w związku z czym mogą być przekazywane firmom kurierskim lub innym podmiotom pośredniczącym w dostarczeniu zakupionych towarów do Kupujących.
Dane osobowe są podawane dobrowolnie, niemniej bez ich podania nie jest możliwa realizacja zamówienia ani
skorzystanie z innych usług

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa powszechnie obowiązującego. 

3. Do złożenia zamówienia w sklepie internetowym sklep.cottontowel.pl  konieczna jest pełna akceptacja niniejszego Regulaminu

4. Postanowienia niniejszego Regulaminu obowiązują od dnia 25.12.2014 r. i dotyczą umów zawieranych nie wcześniej niż od tej daty.

POLITYKA COOKIES ( CIASTECZKA)

Niektóre obszary naszego serwisu mogą wykorzystywać cookies, czyli małe pliki tekstowe wysyłane do komputera internauty identyfikujące go w sposób potrzebny do uproszczenia lub umorzenia danej operacji. Cookies są nieszkodliwe zarówno dla komputera jak i jego użytkownika oraz jego danych. Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę i nie usuwanie ich z dysku.

Nowe zasady dotyczące cookies

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Polityka dotycząca plików "cookies"

Cel wykorzystywania plików cookies oraz zasady z nich korzystania

Pliki "cookies" używane na naszej stronie internetowej pozwalają naszym Użytkownikom na bezpieczne i najlepsze korzystanie z nich, do tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości. Niniejsza Polityka dotycząca plików "cookies" wyjaśnia, czym są pliki "cookies", jakie są reguły ich stosowania w serwisie, oraz jakie płyną korzyści z ich zastosowania.

Czym są pliki "Cookies"

"Cookies" są to małe pliki tekstowe, wysyłane i przechowywane na komputerze, smartfonie czy innych urządzeniach, z których Użytkownik łączy się z Internetem. Pliki te są pomocne, gdyż umożliwiają serwisowi rozpoznać urządzenie Użytkownika i odpowiednio się wyświetlić. W naszym serwisie korzystamy z plików "cookies" z wielu powodów, np.: aby dostosować nasze strony do preferencji użytkowników, ułatwić nawigację po stronach oraz zapewnić skuteczność procedur bezpieczeństwa. Niektóre z tych funkcji są realizowane również przez inne rozwiązania technologiczne. Dlatego też niniejsza polityka dotycząca plików "cookies" odnosi się zarówno do typowych plików "cookies", jak i innych mechanizmów spełniających ten sam cel.

W jaki sposób pliki "cookies" dopasowują serwisy internetowe do potrzeb Użytkownika

"Cookies" ułatwiają proces dostosowania zawartości serwisu internetowego do oczekiwań Użytkowników. Analityczne pliki "cookies" wykorzystywane są w celu oceny statystyk wejść do serwisu internetowego, bo dzięki nim wiadomo, jakie są preferencje i oceny Użytkowników, co pozwala nam ulepszać nasze serwisy internetowe. Sposób zarządzania plikami "cookies" przez Użytkowników. Większość używanych przeglądarek, zarówno na komputerach, jak i smartfonach czy innych urządzeniach, domyślnie akceptuje pliki "cookies". W przypadku chęci zmiany domyślnych ustawień można to zrobić za pomocą ustawień w przeglądarce. W przypadku problemów z ustawieniem zmian należy skorzystać z opcji „Pomoc” w menu używanej przeglądarki.

Informujemy, iż wiele plików „cookies” pozwala na wygodniejsze i efektywniejsze korzystanie z naszej strony. Wyłączenie ich może spowodować nieprawidłowe wyświetlanie się serwisu w przeglądarce.
Przejdź do strony głównej